021 . Fred

”Hoppas
att man finner fred
att man dör utan att känna någon slags skyldighet
att man bara känner att man har gjort bra saker
att allt det dåliga
saker och problem
löses upp.
att man bara känner
att nu dör jag
det är min tur nu
jag är inte rädd”

Uppläst av Irene

Skriven av Matilda | 2015