Om Livsviktig Poesi

Livsviktig poesi

Livsviktig Poesi

”Unga röster tränger sig fram.
Något viktigt att berätta.
Vill att du ska höra.”

OM

Under hösten 2014 startade elever och lärare på Årstaskolan i Stockholm ett poesiprojekt och presenterar här sina texter.

Projektet är en del av ett större sammanhang – #talasomTED.

LGR11

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.”

ÅRSTASKOLAN

Ansvariga lärare för projektet på Årstaskolan är Lotta Bohlin, Martin Fernström och Josef Sahlin.

en del av talasomTED